Vakantiepark Familiehuis Nunspeet | Aan het Veluwemeer
Familiehuis Nunspeet
Vakantiepark aan het Veluwemeer
Genieten van de zomer in Nunspeet
Ontdek de Veluwe

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wij vinden de privacy van onze gasten erg belangrijk en hebben daarom ook conform artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een Privacy Verklaring opgesteld. Daarin staat precies beschreven welke gegevens wij verzamelen, waarom we ze verzamelen en wat we er mee doen. 

Contactgegevens: Vakantiepark Familiehuis Nunspeet Randmeerweg 14 8071 SH Nunspeet KvK: 08154788 receptie@familiehuisnunspeet.nl www.familiehuisnunspeet.nl tel: 0341-250851

1. Kennisgeving Privacy Verklaring

Deze privacy verklaring is bedoeld om uit te leggen hoe wij met privacy omgaan. Wij gelden als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens verkregen door gebruik van onze website. Wij respecteren en beschermen uw privacy. Wij zetten ons naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en met inachtneming van de geldende privacywetgeving worden gebruikt, opgeslagen en beheerd. Alle klanten en bezoekers van onze website zijn betrokkenen en klanten geven ons toestemming om persoonsgegevens op te nemen in het geautomatiseerde bestand en te gebruiken voor de doeleinden zoals die in artikel 2 staan omschreven. De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is: uitvoer van de overeenkomst, ons gerechtvaardigd belang (marketing en verbetering), voldoen aan een wettelijke plicht en uitdrukkelijke toestemming.

2. Doel informatieverzameling

Vakantiepark Familiehuis Nunspeet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt alleen delen met onze leveranciers, afdelingen en/of zakenpartners die in naam van ons handelen voor de hieronder beschreven doelen. Voor zover er expliciet om toestemming gevraagd wordt, heeft u altijd het recht uw toestemming in te trekken. Mocht u ons persoonsgegevens verstrekken (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie primair zal worden gebruikt voor het volgende:

 • Het tonen en het gebruik van de website(s) op een correcte en gepersonaliseerde manier.
 • Het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder het voltooien van transacties en het leveren van producten en/of diensten.
 • Het controleren van uw identiteit, bijvoorbeeld bij klachten, en terugbetalingen.
 • Het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en resellers.
 • Het melden van wijzigingen in het beleid, documenten en onze diensten.
 • Uw behoeften beter te begrijpen (al dan niet via cookies) en daarmee ons bedrijf, onze diensten, website, software en beveiliging te kunnen evalueren en (op maat) verbeteren.
 • Het registreren en afhandelen van klachten, aanvragen en verzoeken.
 • Het doen van commerciële uitingen, waaronder het versturen van gerichte nieuwsbrieven.
 • Het beheren en uitvoeren van een loyaliteits- of ander beloningssysteem op uw verzoek.
 • Het op anonieme basis doen van (demografisch en statistisch) onderzoek.
 • Het beschikbaar maken van reviews.
 • Het verwerken van gegevens voor promoties, prijsvragen, etc.
 • Het bijhouden van betalingshistorie.
 • Voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht en andere juridische en regelgevende verplichtingen.
 • Het afhandelen van facturatie en incasso’s.
 • Om onze bedrijfsvoering veilig te stellen en te beschermen en om fraude, ongeoorloofde activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden te identificeren en te helpen minimaliseren of voorkomen.
 • Wij registreren uw IBAN-nummer wanneer u het incassoformulier ondertekent bij incheck, waarmee u goedkeuring geeft op het incasseren van een geldbedrag bij gebreken tijdens uw verblijf. Er wordt nooit zonder dat u het weet geld van uw rekening afgeschreven.
 • We verzamelen inhoud van uw berichten die u naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en productbeoordelingen die u geschreven hebt, of vragen en informatie die u verschaft hebt voor klantenondersteuning. Wanneer u contact met ons opneemt, met bijvoorbeeld klantenservice of partnerteam, kunnen telefoongesprekken of chatsessies met onze medewerkers worden opgenomen en gemonitord.
 • We verzamelen gegevens over de door u ingevulde of aangevinkte voorkeuren, alsook herleiden voorkeuren op basis van uw gebruiksprofiel.
 • Wanneer u de hulp van ons inroept voor ondersteuning, verzamelen we gegevens over u en over uw reservering en andere details die relevant zijn voor het ondersteuningsincident. Het betreft hier gegevens zoals contact- of authenticatiegegevens, de inhoud van communicatie met onze klantenservice, gegevens over de website/dienst op het moment van de fout en tijdens de diagnose, evenals transport gegevens.
 • Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via receptie@familiehuisnunspeet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens

 • Wij proberen uw gegevens altijd correct bij te houden. U heeft het recht de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen.
 • Als u een account heeft, kunt u via uw persoonlijke toegangscode en wachtwoord altijd uw persoonsgegevens inzien en wijzigen. U heeft altijd het recht uw persoonsgegevens te veranderen en/of te verwijderen indien deze incorrect zijn.
 • Als u jonger bent dan 14 jaar, dan kunt u zich niet registreren. 15, 16 en 17 jarigen mogen zich slechts inschrijven met uitdrukkelijke toestemming van hun ouders.
 • Als u niet langer marketingcommunicaties van ons wilt ontvangen, hebt u het recht om hierom te verzoeken. U kunt dit doen door ons te e-mailen of op de optout knop onderaan de uiting te klikken.
 • Om deze rechten uit te oefenen of om een klacht in te dienen of om een verzoek om inlichtingen in te dienen over onze privacy praktijken, neemt u per e-mail contact met ons op via receptie@familiehuisnunspeet.nl

4. Derden

 • Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verstrekken, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege bijvoorbeeld een overname en/of fusie waar wij bij betrokken zijn.
 • Wij delen persoonlijke informatie met derden die namens ons services uitvoeren. Wij gebruiken bijvoorbeeld mogelijk derden voor het hosten van onze websites, het runnen van bepaalde functies ervan, het verzenden van e-mails, prijsvragen of andere promoties, het uitvoeren van klantenonderzoek, het autoriseren en verwerken van uw betalingen, het beheren en analyseren van gegevens en de effectiviteit van onze advertenties. Deze derden worden niet door ons bevoegd om de informatie te gebruiken voor eigen doelen.
 • Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gemak weergegeven. Als u van deze sites gebruikmaakt, verlaat u onze website. Wij hebben deze sites niet (allemaal) gecontroleerd, beheren deze sites niet en dragen geen verantwoordelijkheid voor deze sites. Als u besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan onze site, doet u dit volledig op eigen risico.
 • Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Vakantiepark Familiehuis Nunspeet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

5. Veiligheid

Wij doen ons uiterste om uw gegevens veilig te verwerken, met als doel om ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen. Hiervoor hebben wij fysieke, elektronische en organisatorische beheermaatregelen getroffen opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering, waaronder SSL- beveiliging, bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens, bijvoorbeeld creditcardgegevens. Wij kunnen niet de effectiviteit van dergelijke veiligheidsmaatregelen garanderen en niets in deze kennisgeving mag worden opgevat als een expliciete of impliciete garantie tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaarmaking, verandering of vernietiging. Serviceproviders die mogelijk toegang tot uw informatie hebben om namens ons services te leveren, zijn contractueel verplicht om dergelijke informatie in vertrouwen te houden, voldoende gegevensbeveiligingsmaatregelen te implementeren en mogen deze gegevens mogelijk niet voor enige andere doeleinden gebruiken.

6. Verdenking misbruik

Wij behouden ons het recht voor om zowel pro-actief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat wij in dit geval het recht hebben om alle informatie van en over bezoekers en een inschrijver op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. We hebben daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de inschrijver op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kunnen wij passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van onze website of diensten en/of aangifte bij de politie en/of andere relevante autoriteiten.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren uw informatie zolang als nodig om de doeleinden waarvoor wij het verzamelen te bereiken, behalve zoals anderszins wettelijk is vereist. Gegevens van personen die een account hebben aangemaakt op de website of zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden bewaard tot het moment van beëindiging van het account of uitschrijving voor de nieuwsbrief. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afwikkeling van overeenkomsten bewaren we 7 jaar.

8. Wijzigen privacy verklaring

Wij hebben het recht deze privacy verklaring aan te passen. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacy verklaring.

9. Klachten

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van uw gegevens, dient u zich te wenden tot onze directie van Familiehuis Nunspeet. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar receptie@familiehuisnunspeet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Vakantiepark Familiehuis Nunspeet zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Voor vragen met betrekking tot deze privacy verklaring, de website of Vakantiepark Familiehuis Nunspeet went u zich tot 0341-250851 of via receptie@familiehuisnunspeet.nl

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig voor een correcte werking van de website. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw browser te wijzigen. Meer info in ons Cookiebeleid vindt u in ons Privacy Verklaring.

Reviewbeleid

Onze gepubliceerde reviews zijn gebaseerd op echte ervaringen van onze gasten. Wij betalen gasten niet om een (nep)review te geven. Daarnaast werken wij met een ’closed loop-systeem’. Dit houdt in dat mensen niet zomaar een review op de website kunnen achterlaten maar dat enkel en alleen gasten die daadwerkelijk verbleven hebben een beoordeling kunnen geven.

Onze gasten ontvangen namelijk bij vertrek een beoordelingsformulier en enkel deze uitkomsten worden in het systeem bij de beoordelingen verwerkt en kunnen doorgezet worden naar de website. We geven niet alle reviews weer, we maken een selectie uit reviews waar ook een toelichting bij gegeven wordt. De volgorde van de reviews wordt weergegeven van nieuw naar oud. Tenslotte, de gemiddelde score die je ziet is van de reviews welke op de website gepubliceerd worden.